Elke dag op het hoogste niveau produceren

Bottleneck capaciteit poedertransport

De theoretische capaciteit van een poedertransport blijkt in de praktijk maar voor de helft te worden gehaald. Wij krijgen de opdracht om de Name Plate Capacity te realiseren.

In het pneumatisch transport constateren we veel ‘leklucht’. Er is sprake van getordeerde regelkleppen en een sluis heeft last van leklucht tussen het huis en de rotor doordat deze te ver is afgedraaid. Diverse pakkingen blijken lek, er zijn secundaire inline filterunits verstopt, de vacuüm beveiliging blijkt te licht ingesteld en er is aanlading van het systeem. Na het verhelpen van deze mankementen neemt de capaciteit toe van 3 naar 4,5 ton/uur.

We besluiten de ingestelde toerenregeling voor de sluizen om te bouwen naar een volwaardige PID-regeling met twee extra druktransmitters. De setpointsturing maken we receptuurafhankelijk vanuit een batchprogramma. Hiermee halen we alle bottlenecks uit de lijn en gaan we volledig geautomatiseerd naar 6 ton per uur. Opdracht afgerond.

Wanneer een installatie niet de beoogde capaciteit haalt, ligt daar vaak een combinatie van factoren aan ten grondslag. Is de technische staat van de installatie überhaupt toereikend om de gewenste performance te leveren? Zijn de instellingen optimaal en kunnen we deze voldoende borgen? Door op detailniveau alle voorwaarden te doorgronden en te optimaliseren verzekeren we ons van productie op het hoogst haalbare niveau.

Fons

Geschreven door:

Fons Hoekx

Voor onze klanten realiseerden wij onder meer:

  • OEE van complexe assemblagelijn van 36% naar 45% binnen 3 maanden
  • 25% toename OEE volledige fabriek in 5 jaar
  • Vervanging complexe productielijn binnen 2 weken
  • 60% reductie schoonmaaktijd
  • Aanpassing procesautomatisering aan nieuw ERP systeem zonder productiestilstand
  • Fabriek klaar voor de hygiëne-eisen van het volgende decennium

img-zijbalk-linkedin

Volg onze blogs en updates via LinkedIn.