Elke dag op het hoogste niveau produceren

Een goed verstaander heeft een half woord nodig

Bij een dienstverlenend bedrijf was onvrede op de werkvloer. Twee managers werd verweten het gevoel voor de vloer kwijt te zijn en daarom het zou goed zijn om voortaan een dag in de week mee te draaien in de operatie. Het mes zou aan twee kanten snijden: verlichting van de werkdruk en een goede inkijk in de dagelijkse problematiek.

De managers gingen er serieus mee aan de slag en niet veel later waren woorden omgezet in daden. Er kwam één dag in de week extra ondersteuning en één manager nam op projectbasis wat klusjes uit handen. De directie was er oprecht van overtuigd dat ze een goede daad verricht hadden: de werkdruk bij de medewerkers werd nu gereduceerd. De medewerkers daarentegen voelden zich niet serieus genomen. Eigenlijk had hun klacht juist betrekking op ‘betrokkenheid’ en dan met name het gebrek daaraan. Aan ‘niet weten welke problematiek er op de werkvloer speelt’. En dat werd hiermee niet opgelost.

Uit het voorval blijkt hoe scherp je moet zijn op signalen vanuit je team en hoe snel je fouten maakt bij het interpreteren daarvan. Beter is om goed na te vragen wat er precies aan de hand is en wat de verwachtingen van het team zijn. Pas dan kun je die maatregelen treffen die leiden tot een echte oplossing. Als je maar half luistert word je én niet serieus genomen én los je het probleem niet op. Sterker nog, je maakt het alleen maar groter.

Hoe goed versta jij je team?

Bas

Geschreven door:

Bas Derissen

Voor onze klanten realiseerden wij onder meer:

  • OEE van complexe assemblagelijn van 36% naar 45% binnen 3 maanden
  • 25% toename OEE volledige fabriek in 5 jaar
  • Vervanging complexe productielijn binnen 2 weken
  • 60% reductie schoonmaaktijd
  • Aanpassing procesautomatisering aan nieuw ERP systeem zonder productiestilstand
  • Fabriek klaar voor de hygiëne-eisen van het volgende decennium

img-zijbalk-linkedin

Volg onze blogs en updates via LinkedIn.